Hareketlilik Sonu

Hareketlilik bitiminde öğrenci, staj bitiminden sonraki 1 ay içesinde dönüş belgelerini Uluslararası İlişkiler Birimi'ne teslim eder.

Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

OLS sistemine kayıt olurken yazdığınız staj bitiş tarihinde "eskisehir.edu.tr" uzantılı e-posta adresinize tanımlanacak ve size tanınan süre içinde sınavı tamamlamanız beklenecektir. Sınavı tamamlamamanız durumunda hibenizin kalan kısmı kesinlikle yatırılmayacaktır.

  • AB Anketi

Kabul mektubunuzdaki staj bitiş tarihinizde “eskisehir.edu.tr” uzantılı e-posta adresinize hareketlilik dönemine ilişkin AB Anketi gelir. Dönüş işlemleri öğrencinin bu Anketin doldurmasının ardından tamamlanır. 

  - AB Anketi Erasmus+ projeleri katılımcılarının deneyimlerini içerir ve faaliyetin sonlanmasının akabinde doldurulması zorunludur.

  - AB Anketi çoktan seçmeli, ucu açık ve değerlendirme cetveli şeklinde sorular içeren online bir anket şeklindedir. 

  - Anketin Avrupa Komisyonu bünyesindeki Mobility Tool üzerinden doldurulması gerekmektedir.

  - Dönüş işlemlerinin tamamlanmasına paralel olarak öğrencilerimize Mobility Tool üzerinden gönderilen davet ile doldurulacak olan AB Anketi tamamlandıktan sonra submit tuşuna basılmalıdır. Bu işlem yapıldıktan sonra Anket üzerinde güncelleme yapmak mümkün olmayacaktır.

  - Anketin sistem tarafından tanımlanan süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir ve %20 hibe ödemeleri ancak raporun tamamlanmasını takiben yapılacaktır.