Hakkımızda

Eskişehir Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi, Üniversitenin kurulmuş olduğu 2018 Mayıs ayı itibariyle hızlıca yapılandırılarak, 2000’li yıllardan itibaren sürdürülmekte olan uluslararası ilişkiler ve değişim hareketliliklerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesine yönelik çalışmalarını başlatmıştır. Birimimiz genç ve dinamik bir ekipten oluşmakta, yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Birimimiz, farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren kurumlarla araştırma ve yenileşim odaklı bir işbirliği gerçekleştirmeyi, böylelikle tüm paydaşlar için katma değeri yüksek, sürdürülebilir çıktılar elde etmeyi hedeflemektedir.

Kültürel zenginliklerin katkısı, bilgi ve tecrübelerin paylaşımı ve yaratılacak sinerjilerin sağlayacağı zenginlikler ile geleceğe yön veren işbirlikleri oluşturmak Birimimizin temel amacıdır.

Bu çerçevede UIB, öğrenci ve personel hareketlilikleri, uluslararası işbirliği protokolleri, farklı derece ve diploma programları gibi birçok alanda çalışmalar yapmakta, sahip olduğu anlaşmaların sayısını her geçen gün arttırmaktadır.

UİB Yönergesi için tıklayınız.