Başvuru Süreci

Başvuru Süreci

Erasmus+ Programı kapsamında Ortak Ülkeler Programından faydalanmak için aşağıdaki koşulları taşımanız gerekmektedir:

 • Eskişehir Teknik Üniversitesi örgün (2.öğretim dahil) programlarından birine kayıtlı olmak ve mezun durumda olmamak,
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde hazırlık sınıfı hariç ilk yarı yılı tamamlamış olmak,
 • Bir öğrencinin Mevcut öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) varsa Hayat Boyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketlilik süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, yeni faaliyetle birlikte toplamda 12 ayı geçemez.
 • Anadolu Üniversitesi Uluslararası Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı veya Y.D.Y.O. Yeterlik Sınavından en az 55 puan almış ya da eşdeğeri sayılan sınavlardan (TOEFL, YDS, YÖKDİL vb.) 55’e veya üzerine denk gelen bir puan almış olmak  
 • Yeterli transkript puanına sahip olmak;     
  • Önlisans ve Lisans için en az 2.20
  • Yüksek lisans için en az 2.50
  • Doktora için en az 3.00
 • Kümülatif akademik not ortalaması ve yabancı dil sınavı puanına göre oluşturulan Erasmus+ sıralama puanının en az 55 olması.

ERASMUS SIRALAMA PUANININ HESAPLANMASI

Erasmus+ sıralama puanı, genel not ortalamasının %50’si ve yabancı dil puanının %50’si alınarak oluşturulmaktadır.

Önemli Uyarı!

 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı ve Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan düşülecektir.
 • Engelli öğrencilerin (durumlarını belgelemeleri kaydıyla) Erasmus+ sıralama puanlarına 10 puan ve şehit ve gazi çocuklarının* (durumlarını belgelemeleri kaydıyla) puanlarına 15 puan eklenecektir.  

*12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

 • Öğrencilerin puan sıralaması, başvuran tüm adayların Erasmus+ sıralama puanına göre yapılır.
 • Hibeli olarak programdan faydalanacak öğrenci sayısı Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen proje bütçesi doğrultusunda belirlenecektir.
 • Programdan yararlanacak toplam öğrenci sayısı anlaşma ve ülke kontenjanları ile sınırlıdır.

Eğer bu şartları taşıyorsanız başvuru sürecini öğrenmek için lütfen devam ediniz:

 1. Başvuru takvimini inceleyip başvuru tarihlerini öğreniniz.
 2. Başvuru tarihleri içerisinde Erasmusport yazılımına üye olunuz.
 3. Erasmusport yazılımı aracılığıyla online başvurunuzu ve “PCA Anlaşmalar” listesinden bölümünüze ait anlaşmaları inceleyerek 1 tane üniversite tercihi yapınız. Dikkat! Partner kurumlar tarafından Üniversitemize bildirilmesi durumunda, ilgili kurumca talep edilen dil yeterliliği gibi başvuru kriterlerine “detaylar” kısmında yer verilmektedir. Fakat söz konusu kriterlerin her dönem değişebileceği göz önünde bulundurulmalı ve üniversite tercihleri, partner kurumun ilgili döneme ait başvuru kriterleri ve kurumların değişim öğrencileri için belirledikleri son başvuru tarihleri araştırılarak yapılmalıdır.
 4. Kurum tercihinizi başvuru esnasında yapacağınızdan tercihinizi dikkatle gözden geçiriniz. Kurumun başvuru tarihleri, eğitim dili, gideceğiniz şehrin iklimi vb. etkenler sebebiyle “başvuru süresi boyunca” tercihinizi değiştirebilir ve bölüm koordinatörlerinizle tercih etmek istediğiniz anlaşmalı üniversiteler konusunda görüşmeler yapabilirsiniz. Dikkat! Başvurular kapandıktan sonra tercihiniz üzerinde herhangi bir değişiklik yapamayacağınızı göz önünde bulundurarak yapmalısınız.
 5. Online başvuru yaptıktan sonra başvuru takviminde belirtilen tarihler arasında, iki nüsha başvuru formu ve güncel transkriptinizi (İlgili Fakülte’den onaylı) Uluslararası İlişkiler Birimine belge teslim tarihleri arasında teslim ediniz.
 6. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra ilan edilen listelerde adınızın olduğundan emin olunuz; isminiz listelerde yoksa ya da bilgilerinizde hata varsa itiraz süresinden faydalanarak itirazınızı UİB’ye iletiniz.
 7. Takvimde belirtilen öğrenci-kurum eşleştirmelerinin açıklanma tarihinde eşleştirildiğiniz kurumu öğrenmek üzere listeleri kontrol ediniz. Başvuru aşamasında yapılan tercih ve sıralama puanlarına dayanılarak hazırlanan öğrenci-anlaşmalı kurum eşleştirme listeleri bölüm koordinatörlerinin onayına sunulmakta ve onaylandıktan sonra web sayfasında ilan edilmektedir.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

 

ÖNEMLİ NOT!

Ön başvurular kapanana kadar, imza süreci devam eden yeni anlaşmaların eklenmesi mümkündür. Bu nedenle başvuru süreci sonunda tercih edebileceğiniz anlaşmaları ve tercih listenizi kontrol etmeniz tavsiye edilir.

 Erasmus+ Ortak Ülkeler Aylık Hibe ve Yol Harcırahı Miktarları

 • Gidilen ülke farketmeksizin aylık hibe miktarı: 650 €
 • Gidilen ülkenin Türkiye’ye olan uzaklığına göre Yol Harcırah Miktarları:

Arnavutluk

Azerbaycan

Bosna Hersek

Filistin

Kosova

Lübnan

Moldova

Rusya

Tunus

Ukrayna

Ürdün

275 €

Cezayir

360€

Fas

Kazakistan

Özbekistan

530€

Çin

Kore

Moğolistan

Tayland

820€

 

ABD

Brezilya

Endonezya

Güney Afrika

Japonya

Kanada

Kolombiya

Singapur

1100€

 

 

Ortak Ülkeler

Başvuru Süreci