Ortak Ülkeler

Erasmus+ Ortak Ülkeler Öğrenim Hareketliliği

2015 yılı itibari ile başlayan, Erasmus+ programı ile birlikte söz konusu faaliyetin uygulama alanı genişletilmiş ve yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetinin “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir.

Geleneksel Erasmus faaliyetine benzer şekilde, yükseköğretimin farklı kademelerinde kayıtlı öğrenciler Erasmus+ Ortak Ülkeler Öğrenim Hareketliliği ile ülkemizden ortak ülkelere ve ortak ülkelerden ülkemize hareketlilik gerçekleştirebilmektedir.

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi kapsamında, ülkemizin de arasında bulunduğu program ülkeleri (28 AB üyesi ülke, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Makedonya, Türkiye) ile ortak ülkeler arasında hareketlilik faaliyeti gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

Proje kapsamında hareketlilik gerçekleştirilebilecek “Ortak Ülkeler” yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Başvurulabilecek ülke ve kurumlar buna göre şekillenmektedir. Başvurulabilecek ülke ve kurumlar her yıl başvurulan KA107 projesi sonucunda Türkiye Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe doğrultusunda değişiklik göstermektedir. 

Giden Öğrenci

Öğrenim
Staj
Ortak Ülkeler