Faaliyetten Faydalanma Koşulları

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İÇİN ASGARÎ VE AZAMÎ SÜRELER
Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

HAREKETLİLİĞE KATILACAK PERSONELİN BELİRLENMESİ
Personel hareketliliği faaliyetinde seçim süreci; ilan, başvuru alımı ve değerlendirmeden oluşan bir süreçtir.

İLAN SÜRECİ:
UİB’nin internet sayfası, çeşitli ilan panoları ve hedef kitlenin kurumsal e-posta adreslerine gönderilen e-postalar aracılığı ile ders verme/eğitim alma hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgi verilerek ilana çıkılır. (Yükseköğretim kurumu isterse, aynı sözleşme dönemi için birden fazla ilana çıkabilir ve birden fazla başvuru tarihi belirleyebilir.)

BAŞVURU SÜRECİ:
Programdan yararlanmak isteyen personellerin https://app.uib.eskisehir.edu.tr/ adresinden online başvurusu alınır. Başvuru formunun 2 nüsha çıktısının ve başvuruda belirtilen diğer belgelerin (varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Koordinatör/Yardımcı Koordinatör Belgesi, Engellilik veya Şehir/Gazi Yakını Belgesi), Uluslararası İlişkiler Birimi’ne şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

ASGARİ ŞARTLAR:
Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:
Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

HİBESİZ ("0" HİBELİ) PERSONEL OLMA DURUMU
Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
Değerlendirme sürecinin adil ve tutarlı olabilmesi için tüm personele eşit derecede uygulanabilecek nitelikte değerlendirme ölçütleri, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgari şartlar ve Ulusal Ajans’ın yayınlamış olduğu Yükseköğretim Kurumları için Erasmus+ El Kitabında yer alan değerlendirme kriterlerine uygun olarak belirlenmiştir.

Ulusal Ajans’ın yayınlamış olduğu Yükseköğretim Kurumları için Erasmus+ El Kitabında yer alan değerlendirme kriterleri göz önüne alınarak aşağıdaki Değerlendirme Ölçütleri belirlenmiştir. 

SEÇİLEN PERSONEL İÇİN SEÇİM SONRASI BAŞVURU SÜRECİ:
1. Seçilen personeller başvuru esnasında belirttiği kurumdan aldığı davet mektuplarını UİB’ye iletir.

2. Seçilen personeller sitemizde yer alan Hareketlilik Sözleşmesini doldurur, karşı kuruma onaylatır ve UİB’ye iletir.

3. Seçilen personeller almış oldukları davet mektupları ile birlikte yazdıkları dilekçe ile kendi birimlerinden görevlendirilmelerini isterler.

4. Rektörlük onayından sonra Görevlendirme Kararının fotokopisi UİB’ye iletilir.

5. Görevlendirme Kararı ile birlikte ilgili acenteden uçak bileti alınır.

6. İlgili Banka'dan Avro hesabı açtırılıp, UİB'ye iletilir.

7. Personel ile faaliyet için hesaplanan azamî hibe miktarını içeren hibe sözleşmesi imzalanır (Seçilen personel IBAN numarası ile UİB'ye geldiğinde sistem üzerinden tarafımızca hibe sözleşmesi hazırlanacaktır). 

8. Strateji Daire Başkanlığına ilk hibe ödemesi için (%80) gerekli yazı gönderilir.

9. Strateji Daire Başkanlığının ilgili bankaya ödeme talimatını göndermesi ile ilk hibe miktarı personelin hesabına aktarılır.

Eğitim Alma Hareketliliği

Faaliyetten Faydalanma Koşulları
Belgeler