Başvuru Süreci

Başvuru yapmak için tıklayınız.

 

Erasmus+ Programı kapsamında öğrenim hareketliliğinden faydalanmak için aşağıdaki koşulları taşımanız gerekmektedir:

 • Eskişehir Teknik Üniversitesi örgün programlarından birine kayıtlı olmak ve mezun durumda olmamak,
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde hazırlık sınıfı hariç ilk yarı yılı tamamlamış olmak (Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ancak tez döneminde programdan faydalanabilir.),
 • Mevcut öğrenim kademesi içinde daha önce Erasmus+ faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle birlikte toplam sürenin 12 ayı geçmemiş olması,
 • Anadolu Üniversitesi Uluslararası Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı ve Y.D.Y.O. Yeterlik Sınavından en az 55 puan almış ya da eşdeğeri sayılan sınavlardan (TOEFL, YDS, YÖKDİL vb.) 55’e veya üzerine denk gelen bir puan almış olmak  (Geçerli sınavlar ve puan dönüşümleri ile ilgili senato kararı için tıklayın)
 • Yeterli transkript puanına sahip olmak;   

Önlisans ve Lisans için en az 2.20

Yüksek lisans ve Doktora düzeyi için en az 2.50

Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış; 1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

 • Dil puanı ve transkript puanı ortalaması ile hesaplanan Erasmus+ sıralama puanının en az 55 olmasıKümülatif akademik not ortalaması ve yabancı dil sınavı puanına göre oluşturulan Erasmus+ sıralama puanının en az 55 olması.
 • Kümülatif akademik not ortalaması ve yabancı dil sınavı puanına göre oluşturulan Erasmus+ sıralama puanının en az 55 olması.

ERASMUS SIRALAMA PUANININ HESAPLANMASI

Erasmus+ sıralama puanı, genel not ortalamasının %50’si ve yabancı dil puanının %50’si alınarak oluşturulmaktadır.

Genel Not Ortalamasının % 50’si

Yabancı Dil Puanının % 50’si

Önemli Uyarı!

 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan düşülecektir.
 • Engelli öğrencilerin (durumlarını belgelemeleri kaydıyla) Erasmus+ sıralama puanlarına 10 puan ve şehit ve gazi çocuklarının* (durumlarını belgelemeleri kaydıyla) puanlarına 15 puan eklenecektir.     

*12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

YENİ

Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 2021 Sözleşme Dönemine ait El Kitabı uyarınca;

 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan eklenecektir. Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.
 • Öğrencinin vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılması durumunda Erasmus puanından -10 puan düşülecektir.
 • Harketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama durumunda -10 düşülecektir.
 • İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) durumunda -10 puan düşülecektir.
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama durumunda (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan düşülecektir.
 • Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan düşülecektir.
 • Öğrencilerin puan sıralaması, bölümlere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte/enstitü içerisinde yapılır.
 • Hibeli olarak programdan faydalanacak öğrenci sayısı Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek bütçe doğrultusunda belirlenecektir.
 • Programdan hibeli ya da hibesiz yararlanacak toplam öğrenci sayısı var olan anlaşmalarda tanımlanan kontenjanlar ile sınırlıdır.

Eğer bu şartları taşıyorsanız başvuru sürecini öğrenmek için lütfen devam ediniz:

 1. Başvuru takvimini inceleyip başvuru tarihlerini öğreniniz.
 2. Başvuru tarihleri içerisinde Erasmusport yazılımına üye olunuz. Yazılım kullanma kılavuzu için tıklayınız.
 3. Başvuru esnasında Erasmus Sınavınızı kullanacaksanız "Önceki Sınavlarınız" kutucuğundan girmiş olduğunuz sınavlardan birinini seçmelisiniz.
 4. “Anlaşmalar” listesinden bölümünüze ait anlaşmaları inceleyip üniversite tercihlerinizi yaparak, E-rasmus yazılımı aracılığıyla online başvurunuzu tamamlayınız. Dikkat! Partner kurumlar tarafından Üniversitemize bildirilmesi durumunda, ilgili kurumca talep edilen dil yeterliliği gibi başvuru kriterlerine “detaylar” kısmında yer verilmektedir. Fakat söz konusu kriterlerin her dönem değişebileceği göz önünde bulundurulmalı ve üniversite tercihleri, partner kurumun ilgili döneme ait başvuru kriterleri ve kurumların değişim öğrencileri için belirledikleri son başvuru tarihleri araştırılarak yapılmalıdır.
 5. Kurum tercihinizi, başvuru esnasında yapacağınızdan tüm tercihlerinizi dikkatle gözden geçiriniz. Kurumun başvuru tarihleri, eğitim dili, gideceğiniz şehrin iklimi vb.  etkenler sebebiyle “başvuru süresi boyunca” tercihlerinizi değiştirebilir ve bölüm koordinatörlerinizle tercih etmek istediğiniz anlaşmalı üniversiteler konusunda görüşmeler yapabilirsiniz. Dikkat! Tercihlerinizi, başvurular kapandıktan sonra tercihler üzerinde herhangi bir değişiklik yapamayacağınızı göz önünde bulundurarak yapmalısınız.
 6. Online başvuru yaptıktan sonra çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru formunuzu ve güncel transkriptinizi Uluslararası İlişkiler Birimi'ne teslim ediniz. (Pandemi süreci sebebiyle bu dönemki başvurularda şahsen belge teslimi yapılmamaktadır, belge teslimleri e-posta yoluyla olmaktadır. Teslim edilmesi gereken tek belge Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan dil sınavı haricinde eşdeğerliği kabul edilen bir dil sınavı kullanılacak ise bu sınava ilişkin sonuç belgesidir. Lütfen başvuru dönemlerine ait afiş ve çalışma takvimlerini dikkatle inceleyiniz.)
 7. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra ilan edilen listelerde adınızın olduğundan emin olunuz; isminiz listelerde yoksa ya da bilgilerinizde hata varsa itiraz süresinden faydalanarak itirazınızı UİB’ye iletiniz.
 8. Takvimde belirtilen öğrenci-kurum eşleştirmelerinin açıklanma tarihinde eşleştirildiğiniz kurumu öğrenmek üzere listeleri kontrol ediniz. Başvuru aşamasında yapılan tercihlere ve sıralama puanlarına dayanılarak hazırlanan öğrenci-anlaşmalı kurum eşleştirme listeleri bölüm koordinatörlerinin onayına sunulmakta ve listeler koordintörler tarafından onaylandıktan sonra web sayfasında ilan edilmektedir.

DİKKAT!

 1. Öğrencilerimizin öğrenim görmek istedikleri kurumlar ile ilgili tercihleri online başvuru sırasında alınacak ve başvurular kapandıktan sonra mücbir bir sebep olmadıkça tercihlerde bir değişiklik yapılamayacaktır. Bu nedenle tercihlerinizi bu durumu göz önünde bulundurarak yapınız.
 2. Ön başvurular kapanana kadar, imza süreci devam eden yeni anlaşmaların eklenmesi mümkündür. Bu nedenle başvuru süreci sonunda tercih edebileceğiniz anlaşmaları ve tercih listenizi kontrol etmeniz tavsiye edilir.
 3. Gidecek öğrenci sayısı ve kontenjanlar Ulusal Ajans tarafından tahsis edilecek bütçe doğrultusunda ilan edilecektir. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat ederek programdan faydalanabilirler.

2021-2023 Dönemi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibe Miktarları

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlave Hibe Desteği

 

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez. Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

 2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

 Aylık 250 €

 5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci

hareketliliği*

 Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

 15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci

hareketliliği*

 Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €