Başvuru Süreci

Adım Adım Başvuru

 1. Menüdeki "E-rasmus Online Başvuru" Sayfasını tıklayınız.
 2. Eğer üye değilseniz ………@eskisehir.edu.tr uzantlı e-posta adresinizle üye olunuz.
 3. Erasmusport Programında "Staj Başvurularım" menüsünden ilgili döneme başvuru yapınız.
 4. On-line başvuru yapıldıktan sonra başvuru belgesinin iki çıktısı ve onaylı transkript ile birime şahsen başvurmak, başvurunun tamamlanması için gereklidir. (Pandemi süreci sebebiyle bu dönemki başvurularda şahsen belge teslimi yapılmamaktadır, belge teslimleri e-posta yoluyla olmaktadır. Teslim edilmesi gereken belgelere ait bilgi için lütfen başvuru dönemlerine ait afiş ve çalışma takvimlerini inceleyiniz.)
 5. YDS, TOEFL… gibi sınav skorları staj başvurularında kullanılabilir. Bu tür sınavlar için başvuru esnasında dil belgenizi uib@eskisehir.edu.tr adresine e-posta ile de gönderebilirsiniz.

        Yabancı dil eşdeğerlik tablosunu menüdeki "Yabancı Dil Sınavı" sekmesinde bulabilirsiniz.

Erasmus+ Programı kapsamında staj hareketliliğinden faydalanmak için aşağıdaki koşulları taşımanız gerekmektedir:

 • Eskişehir Teknik Üniversitesi örgün (İkinci Öğretim dahil) programlarından birine kayıtlı olmak.
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.
 • Yeterli yabancı dil puanına sahip olmak; YDYO tarafından yapılan Uluslararası Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 55 ve üzeri puana ya da eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az 55’e denk puana sahip olmak.
 • Yeterli kümülatif akademik not ortalamasına sahip olmak. Ön lisans ve lisans için en az 2.20, yüksek lisans ve doktora için en az 2.50 olması.
 • Kümülatif akademik not ortalaması ve yabancı dil sınav puanına göre oluşturulan Erasmus+ yeterlilik puanının en az 55 olması.

ERASMUS SIRALAMA PUANININ HESAPLANMASI

 • Genel Not Ortalamasının % 50’si
 • Yabancı Dil Puanının % 50’si

Önemli Uyarı!

 1. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.
 2. Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) sıralama puanlarına 10 puan eklenecektir.
 3. Şehit ve gazi çocuklarının (durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla) sıralama puanlarına 15 puan eklenecektir.
 4. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılan öğrencilerin sıralama puanlarından 10 puan düşülecektir.
 5. Şartları sağlamak koşulu ile öğrenci maddi destekten feragat ederek hibesiz öğrenci olarak programdan faydalanabilir.
 6. Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunan öğrencilerimizin sıralama puanına 10 puan eklenecektir.