Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği 2019-2020 Proje Dönemi

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

 

Erasmus+ Programı kapsamında öğrenim hareketliliğinden faydalanmak için aşağıdaki koşulları taşımanız gerekmektedir:

Eskişehir Teknik Üniversitesi örgün  programlarından birine kayıtlı olmak ve mezun durumda olmamak,Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde hazırlık sınıfı hariç ilk yarıyılı tamamlamış olmakMevcut öğrenim kademesi içinde daha önce Erasmus+ faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle birlikte toplam sürenin 12 ayı geçmemiş olması,Anadolu Üniversitesi Uluslararası Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı ve Y.D.Y.O. Yeterlik Sınavından en az 55 puan almış ya da eşdeğeri sayılan sınavlardan (TOEFL, YDS, YÖKDİL vb.) 55’e veya üzerine denk gelen bir puan almış olmakYeterli transkript puanına sahip olmak;  Önlisans ve Lisans için genel not ortalamasının en az 2.20Yüksek lisans ve Doktora için genel not ortalamasının en az 2.50Genel not ortalaması ve yabancı dil sınavı puanına göre oluşturulan Erasmus+ Sıralama Puanının en az 55 olması.

Erasmus+ Sıralama Puanının Hesaplanması

Erasmus+ Sıralama Puanı, genel not ortalamasının %50’si ve yabancı dil puanının %50’si alınarak oluşturulmaktadır.

Genel Not Ortalamasının % 50’siYabancı Dil Puanının % 50’si

Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2019 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı Uyarınca Hareketlilik Başvurularını Değerlendirmede Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri Ve Ağırlıklı Puanlar

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Genel not ortalamasının %50’si ve yabancı dil puanının %50’si alınarak oluşturulan Erasmus+ Sıralama Puanına ilave olarak;

 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus+ Sıralama Puanından, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim/staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.
 • Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenim/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetini gerçekleştirmediği her faaliyet için "-10 puan" azaltma uygulanır.
 • Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır.
 • Engelli öğrencilerin (durumlarını belgelemeleri kaydıyla) Erasmus+ Sıralama Puanlarına 10 puan eklenecektir.
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin (durumlarını belgelemeleri kaydıyla) Erasmus+ Sıralama Puanlarına 10 puan eklenecektir.
 • Şehit ve gazi çocuklarının (durumlarını belgelemeleri kaydıyla) Erasmus+ Sıralama Puanlarına 15 puan eklenecektir.
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma durumunda olan öğrencilerin Erasmus+ Sıralama Puanlarından 10 puan düşülecektir.
 • Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

Kontenjan ve Hibelendirme

 • Öğrencilerin puan sıralaması, bölümlere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte/enstitü içerisinde yapılır.
 • Hibeli olarak programdan faydalanacak öğrenci sayısı Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek bütçe doğrultusunda belirlenecektir. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat ederek programdan faydalanabilirler.
 • 2019-2020 Proje Döneminde Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen hibe tutarı baz alınarak bölüm/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu aktif öğrenci nüfusuna göre belirlenen hibe kontenjanlarına ilişkin tabloyu inceleyebilirsiniz. 

Bölüm/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulları için belirlenen hibe kontenjanı ilgili birim içinde Erasmus+ Sıralama Puanı en yüksek olan öğrenciden başlanarak dağıtılır. Herhangi bir eşleştirme yapılmamış (yeterliliği sağlayan veya başvuruda bulunan öğrenci bulunmaması) birimlere ait kontenjanlar yine aktif öğrenci nüfuslarına göre eşleştirme yapılmış olan birimlere dağıtılır.

 • Programdan hibeli ya da hibesiz yararlanacak toplam öğrenci sayısı var olan anlaşmalarda tanımlanan kontenjanlar ile sınırlıdır.

Eğer bu şartları taşıyorsanız başvuru sürecini öğrenmek için lütfen devam ediniz:

 • Başvuru Afişini ve Başvuru Takvimini inceleyip başvuru kriterlerini ve tarihlerini öğreniniz.
 • Başvuru tarihleri içerisinde Erasmus Port yazılımına üye olunuz.
 • Başvuru esnasında Erasmus Sınavınızı kullanacaksanız "Önceki Sınavlarınız" kutucuğundan girmiş olduğunuz sınavlardan birini seçmelisiniz.
 • “Anlaşmalar” listesinden bölümünüze ait anlaşmaları inceleyip üniversite tercihlerinizi yaparak, yazılım aracılığıyla online başvurunuzu tamamlayınız. Dikkat! Partner kurumlar tarafından talep edilen dil yeterliliği gibi başvuru kriterlerine “detaylar” kısmında yer verilmektedir (!!!İlgili kurumun Üniversitemize daha önceden bildirilmesi durumunda). Fakat söz konusu kriterlerin her dönem değişebileceği göz önünde bulundurulmalı ve üniversite tercihleri, partner kurumun ilgili döneme ait başvuru kriterleri ve kurumların değişim öğrencileri için belirledikleri son başvuru tarihleri araştırılarak yapılmalıdır.
 • Kurum tercihinizi, başvuru esnasında yapacağınızdan tüm tercihlerinizi dikkatle gözden geçiriniz. Kurumun başvuru tarihleri, eğitim dili, gideceğiniz şehrin iklimi vb. etkenler sebebiyle “başvuru süresi boyunca” tercihlerinizi değiştirebilir ve bölüm koordinatörlerinizle tercih etmek istediğiniz anlaşmalı üniversiteler konusunda görüşmeler yapabilirsiniz. Dikkat! Tercihlerinizi, başvurular kapandıktan sonra tercihler üzerinde herhangi bir değişiklik yapamayacağınızı göz önünde bulundurarak yapmalısınız.
 • Online başvuru yaptıktan sonra çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru formunuzu (2 adet) ve onaylı/mühürlü güncel transkriptinizi Uluslararası İlişkiler Birimi'ne teslim ediniz.
 • Başvuru süresi tamamlandıktan sonra ilan edilen listelerde adınızın olduğundan emin olunuz; isminiz listelerde yoksa ya da bilgilerinizde hata varsa itiraz süresinden faydalanarak itirazınızı Uluslararası İlişkiler Birimi'ne iletiniz.
 • Takvimde belirtilen öğrenci-kurum eşleştirmelerinin açıklanma tarihinde eşleştirildiğiniz kurumu öğrenmek üzere listeleri kontrol ediniz. Başvuru aşamasında yapılan tercihlere ve sıralama puanlarına dayanılarak hazırlanan öğrenci-anlaşmalı kurum eşleştirme listeleri bölüm koordinatörlerinin onayına sunulmakta ve listeler koordinatörler tarafından onaylandıktan sonra web sayfamızda ilan edilmektedir.
 • İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir. Seçildiği halde hareketliliğe katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınmıştır. Dikkat! Bu süre dahilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus+ hareketliliği başvurusunda "-10 puan" düşürülecektir.

DİKKAT!

 • Öğrencilerimizin öğrenim görmek istedikleri kurumlar ile ilgili tercihleri online başvuru sırasında alınacak ve başvurular kapandıktan sonra mücbir bir sebep olmadıkça tercihlerde bir değişiklik yapılamayacaktır. Bu nedenle tercihlerinizi bu durumu göz önünde bulundurarak yapınız.
 • Ön başvurular kapanana kadar, imza süreci devam eden yeni anlaşmaların eklenmesi mümkündür. Bu nedenle başvuru süreci sona ermeden tercih edebileceğiniz anlaşmaları ve tercih listenizi kontrol etmeniz tavsiye edilir.