Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği 2018-2020 Proje Dönemi

ESTÜ Başvuru Süreci

Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

Erasmus+ Programı kapsamında öğrenim hareketliliğinden faydalanmak için aşağıdaki koşulları taşımanız gerekmektedir:

 • Eskişehir Teknik Üniversitesi örgün  programlarından birine kayıtlı olmak ve mezun durumda olmamak,
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde hazırlık sınıfı hariç ilk yarıyılı tamamlamış olmak
 • Mevcut öğrenim kademesi içinde daha önce Erasmus+ faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle birlikte toplam sürenin 12 ayı geçmemiş olması,
 • Anadolu Üniversitesi Uluslararası Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı ve Y.D.Y.O. Yeterlik Sınavından en az 55 puan almış ya da eşdeğeri sayılan sınavlardan (TOEFL, YDS, YÖKDİL vb.) 55’e veya üzerine denk gelen bir puan almış olmak  (Geçerli sınavlar ve puan dönüşümleri ile ilgili senato kararı için tıklayın)
 • Yeterli transkript puanına sahip olmak;  

Önlisans ve Lisans için en az 2.20

Yüksek lisans ve Doktora için en az 2.50

 • Kümülatif akademik not ortalaması ve yabancı dil sınavı puanına göre oluşturulan Erasmus+ sıralama puanının en az 55 olması.

Erasmus+ Sıralama Puanının Hesaplanması

Erasmus+ sıralama puanı, genel not ortalamasının %50’si ve yabancı dil puanının %50’si alınarak oluşturulmaktadır.

 • Genel Not Ortalamasının % 50’si
 • Yabancı Dil Puanının % 50’si

Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 2018 Sözleşme Dönemi Uygulama El Kitabı Uyarınca Hareketlilik Başvurularını Değerlendirmede Kullanılacak Değerlendirme Ölçütler Ve Ağırlıklı Puanlar

 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan düşülecektir.
 • Engelli öğrencilerin (durumlarını belgelemeleri kaydıyla) Erasmus+ sıralama puanlarına 10 puan eklenecektir.
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin (durumlarını belgelemeleri kaydıyla) Erasmus+ sıralama puanlarına 10 puan eklenecektir.

* Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

 • Şehit ve gazi çocuklarının (durumlarını belgelemeleri kaydıyla) Erasmus+ sıralama puanlarına 15 puan eklenecektir. 

Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma durumunda olan öğrencilerin Erasmus+ sıralama puanlarından 10 puan düşülecektir.
 • Hareketliliğe seçilen öğrencilerin kurumumuz tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmamaları durumunda öğrencilerin Erasmus+ sıralama puanlarından 5 puan düşülecektir.  Bu ölçüt öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.

Kontenjan ve Hibelendirme

 • Öğrencilerin puan sıralaması, bölümlere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte/enstitü içerisinde yapılır.
 • Hibeli olarak programdan faydalanacak öğrenci sayısı Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek bütçe doğrultusunda belirlenecektir. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat ederek programdan faydalanabilirler.
 • 2018-19 Proje Döneminde Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen hibe tutarı baz alınarak bölüm/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu aktif öğrenci nüfusuna göre belirlenen hibe kontenjanlarına ilişkin tabloyu inceleyebilirsiniz. 2019-20 Proje Döneminde Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı belli olmadığından bölüm/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokullarına dağıtılan hibe kontenjanının değişebileceğini önemle belirtiriz.  

Bölüm/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulları için belirlenen hibe kontenjanı ilgili birim içinde Erasmus+ sıralama puanı en yüksek olan öğrenciden başlanarak dağıtılır. Herhangi bir eşleştirme yapılmamış (yeterliliği sağlayan veya başvuruda bulunan öğrenci bulunmaması) birimlere ait kontenjanlar yine aktif öğrenci nüfuslarına göre eşleştirme yapılmış olan birimlere dağıtılır.

 • Programdan hibeli ya da hibesiz yararlanacak toplam öğrenci sayısı var olan anlaşmalarda tanımlanan kontenjanlar ile sınırlıdır.

Eğer bu şartları taşıyorsanız başvuru sürecini öğrenmek için lütfen devam ediniz:

 • Başvuru takvimini inceleyip başvuru tarihlerini öğreniniz.
 • Başvuru tarihleri içerisinde Erasmus Port yazılımına üye olunuz. Yazılım kullanma kılavuzu için tıklayınız.
 • Başvuru esnasında Erasmus Sınavınızı kullanacaksanız "Önceki Sınavlarınız" kutucuğundan girmiş olduğunuz sınavlardan birini seçmelisiniz.
 • “Anlaşmalar” listesinden bölümünüze ait anlaşmaları inceleyip üniversite tercihlerinizi yaparak, yazılım aracılığıyla online başvurunuzu tamamlayınız. Dikkat! Partner kurumlar tarafından talep edilen dil yeterliliği gibi başvuru kriterlerine “detaylar” kısmında yer verilmektedir (!!!İlgili kurumun Üniversitemize daha önceden bildirilmesi durumunda) Fakat söz konusu kriterlerin her dönem değişebileceği göz önünde bulundurulmalı ve üniversite tercihleri, partner kurumun ilgili döneme ait başvuru kriterleri ve kurumların değişim öğrencileri için belirledikleri son başvuru tarihleri araştırılarak yapılmalıdır.
 • Kurum tercihinizi, başvuru esnasında yapacağınızdan tüm tercihlerinizi dikkatle gözden geçiriniz. Kurumun başvuru tarihleri, eğitim dili, gideceğiniz şehrin iklimi vb. etkenler sebebiyle “başvuru süresi boyunca” tercihlerinizi değiştirebilir ve bölüm koordinatörlerinizle tercih etmek istediğiniz anlaşmalı üniversiteler konusunda görüşmeler yapabilirsiniz. Dikkat! Tercihlerinizi, başvurular kapandıktan sonra tercihler üzerinde herhangi bir değişiklik yapamayacağınızı göz önünde bulundurarak yapmalısınız.
 • Online başvuru yaptıktan sonra çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru formunuzu ve güncel transkriptinizi Uluslararası İlişkiler Birimi'ne teslim ediniz.
 • Başvuru süresi tamamlandıktan sonra ilan edilen listelerde adınızın olduğundan emin olunuz; isminiz listelerde yoksa ya da bilgilerinizde hata varsa itiraz süresinden faydalanarak itirazınızı UİB’ye iletiniz.
 • Takvimde belirtilen öğrenci-kurum eşleştirmelerinin açıklanma tarihinde eşleştirildiğiniz kurumu öğrenmek üzere listeleri kontrol ediniz. Başvuru aşamasında yapılan tercihlere ve sıralama puanlarına dayanılarak hazırlanan öğrenci-anlaşmalı kurum eşleştirme listeleri bölüm koordinatörlerinin onayına sunulmakta ve listeler koordinatörler tarafından onaylandıktan sonra web sayfamızda ilan edilmektedir.

DİKKAT!

 • Öğrencilerimizin öğrenim görmek istedikleri kurumlar ile ilgili tercihleri online başvuru sırasında alınacak ve başvurular kapandıktan sonra mücbir bir sebep olmadıkça tercihlerde bir değişiklik yapılamayacaktır. Bu nedenle tercihlerinizi bu durumu göz önünde bulundurarak yapınız.
 • Ön başvurular kapanana kadar, imza süreci devam eden yeni anlaşmaların eklenmesi mümkündür. Bu nedenle başvuru süreci sona ermeden tercih edebileceğiniz anlaşmaları ve tercih listenizi kontrol etmeniz tavsiye edilir.

2018-2019 Güz Dönemi İtibariyle Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibe Miktarları

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

      500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

      300